مشاهده / بستن موضوعات

در حاشیه ی سمینار 'زمینه گرایی در معماری معاصر'
سخنرانان: کورش حاجی زاده
 امیر حسین حاجی زاده
رشت

٩۵.٧.١١

بدون تردید کورش حاجی زاده را می توان رکورددار موفقیت وب رتبه های اول تا سوم در مسابقات ملی و بین المللی معماری در ایران دانست. زمینه گرایی، توجه به فرایند طراحی و همچنین پرزانته گرافیکی از ویژگی شاخص طراحی گروه حاجی زاده و همکاران است که باعث موفقیت های چشمگیر آنها شده است.
با آرزوی سلامتی و بهترین ها برای استاد گرامی و امیرحسین عزیز

the seminar on 'Contextualism in Contemporary Architecture'
With Kourosh Hajizadeh and Amir hossein
Rasht
2 Oct 2016

سخنرانی شهردار محترم رشت؛ جناب آقای دکتر ثابت قدم

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت

از سمت چپ به راست: کورش حاجی زاده، حسام عشقی صنعتی، امیرحسین حاجی زاده
منبع اين نوشته : منبع